Kurzy pro předškoláky

Jedním z nejznámějších nápravných systémů rozšířených po celém světě je Feuersteinův program Instrumentálního obohacení (Feuerstein Instrumental Enrichment Program, FIE). My ale nemusíme napravovat, mnohem výhodnější je případným obtížím předcházet. Proč nechat rozvíjet takové podmínky, aby vznikly obtíže dítěte při čtení, psaní či matematice, když máme metody, jak jim předejít?
Klienti přichází:
 • na doporučení z ordinací logopedie, neurologie, psychologie, psychiatrie, pedagogicko-psychologických poraden (např. odklad školní docházky),
 • z bilingválního prostředí,
 •  z rodin, které hledají program pro rozvoj dětí běžné populace i nadaných,
 • z vícečetných rodin, kde se kurz u starších sourozenců již v praxi osvědčil.
V současnosti probíhají dopolední kurzy v Dobřichovickém domku, 5. května 12, 252 29 Dobřichovice (www.dobrichovickydomek.cz)
Jedno dopoledne je pro děti jeden rok před nástupem do ZŠ, a dvě dopoledne jsou věnovány dětem dva roky před zápisem do ZŠ.
Po ukončení předškolní přípravy pokračují některé děti (po vzájemné dohodě s lektorem a rodiči) v odpoledních hodinách.
Každá skupina postupuje naprosto individuálně, využívá odlišných materiálů, jsou zohledněny individuální požadavky rodičů i dětí.
Zápis na nový školní rok probíhá posledních 14 dní v červnu.
Do kurzu nelze vstupovat v průběhu roku!
 • „NECHTE MNE CHVILKU, JÁ SI TO ROZMYSLÍM“

PRAVIDLA ÚČASTI V PROGRAMU 

 • Individuální plán dítěte je sestaven pro dané dítě a je s rodiči sdílen pouze pro jejich osobní použití. Individuální plán/materiál dítěte nesmí být zneužit ve prospěch třetí osoby a nesmí být zveřejněn na internetových stránkách,
 • smlouva se uzavírá na školní rok září – červen, s možností prodloužení po vzájemné dohodě,
 • aktivní účast rodičů na programu:
  1. pravidelná docházka,
  2. samostatná práce s dítětem doma,
 • program je poskytnut, pouze v případě, že všechny platby jsou uhrazeny řádně a včas,
 • rodič je zodpovědný za:
  1. dodržování pravidel stanovených v individuálním plánu dítěte,
  2. přípravu s dítětem v domácím prostředí,
  3. sběr dat v domácím prostředí (problémové chování, týdenní plán aj.),
 • klient musí docházet na setkání vždy ZDRÁV. V opačném případě má lektor PRÁVO setkání s dítětem bez náhrady zrušit,
 • v případě, že se na setkání nemůžete dostavit, je nutné se omluvit osobně, telefonicky, formou sms nejpozději do 18h předchozího dne (v případě akutního onemocnění do 7h daného dne),
 • pokud se klient opozdí, čas, který byl pro něj vyhrazen, se neprodlužuje,
 • případné dlouhodobější absence (dovolená, lázně, aj.) je třeba nahlásit osobně nebo písemně nejméně s týdenním předstihem,
 • v případě nedodržení pravidel má lektor právo po předchozím upozornění vypovědět spolupráci.
Platnost od 1. 9. 2020

Rozvrh kurzů zde
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google