Neurokognitivní program pro celkový rozvoj jedince

Individuální využití pro nejen pro děti běžné populace,
ale i pro nadané či pro děti s nerovnoměrným vývojem.
KURZY
KONTAKT
PŘEDŠKOLACI

Kombinace FIE a metody D. B. Elkonina velmi dobře simuluje školní docházku. V ročním programu si děti vytvoří představu početní řady, zvládnou principy základních matematických operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Naučí se sluchem rozlišovat jednotlivé hlásky ve slově, přiřadit k hláskám žeton (symbol písmena), rozlišovat souhlásky a samohlásky, určovat jejich délku. Vyřeší se případné grafomotorické obtíže. Děti se naučí systematické práci, práci s chybou, plánování, respektování názoru ostatních, postupně se omezuje impulzivní jednání. Zařazována jsou i preventivní cvičení předcházející poruchám učení. 

SENIOŘI A DOSPĚLÍ

Mozek je sval, který bez cvičení začíná ochabovat. Nejen stoupající věk, ale i používání informačních technologií a přebytky informací přispívají k úbytku duševních funkcí. Pro jejich udržení nebo obnovu nestačí pouze luštit křížovky, je zapotřebí aktivnější přístup. FIE je strukturovaný vědecký program, který to umožňuje. Vždy je výhodnější úbytku kognitivních schopností předcházet než obtížně ztrátu nahrazovat. FIE, jako neurokognitivní program, lze využít k obnovení či vytvořeních nových přemostění a umožnit tak rehabilitaci klienta po mozkových příhodách.

NADANÍ

FIE pro předškoláky nám často ukáže na skryté nadání dítěte. Práce v „zóně nejbližšího vývoje“, která je při FIE využívána, umožňuje dětem projevit své schopnosti bez závislosti na dosavadních znalostech. Není neobvyklé, že je rodičům doporučeno další vyšetření pro potvrzení výjimečného nadání dítěte. Kurzy FIE jsou výhodné nejen pro děti, které byly identifikovány jako nadané, ale i pro děti jejichž rodiče cítí, že jejich dítě má výjimečný potenciál.

D. B. ELKONIN

Nejdříve vznikla mluvená řeč, až poté její psaná forma. Cílem předgrafémové etapy je naučit děti orientovat se sluchem v hláskové struktuře slova.

Písmena zastupují jednotlivé fonémy, ne naopak. Mluvený projev se učíme spontánně, psaný jazyk se učíme vědomě. Většina dětí nedokáže vyčlenit jednotlivé hlásky ve slově, neslyší je. Metoda učí děti chápat podstatu čtení slov na základě poznávání hláskové struktury mluvené řeči – pomocí Elkoninovy metody lze vybudovat fonologickou kostru řeči v předškolním věku.
 
VÍCE ...

FIE

Motto: “NECHTE MNE CHVILKU, JÁ SI TO ROZMYSLÍM.”
FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment) je neurokognitivní program pro celkový rozvoj jedince.
Vysoké nároky kladené na kvalitní a efektivní vzdělávání jsou v dnešní společnosti silně ovlivněny globalizací a „explozí“ informací. Množství předávaných informací ale nelze stále navyšovat. Aktuální přístup k učení se proto orientuje na „vědět jak“ a také „vědět kdy, kde a proč“. Program Feuersteinova instrumentálního obohacení (FIE) je jedním z komplexně zpracovaných programů, který se snaží rozvíjet kognitivní výbavu dítěte. Jde o nácvik takových strategií, které umožňují být dětem při jejich činnostech úspěšnější.
Schopnost učit se, učební potenciál každého dítěte je možné nejen vyšetřit a změřit, ale lze ho také rozvíjet, naučit lépe využívat a tím i zvyšovat.
VÍCE ...
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google