Mgr. Věra Fixová

speciální pedagog

Jsem speciální pedagog a velmi si vážím toho, že se mi podařilo získat vzdělání v Instrumentálním obohacování u doc. PhDr. Věry Pokorné, přímé žačky profesora R. Feuersteina.
FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment Program) je vědecká metoda, která je součástí výuky na pedagogické i filosofické fakultě Karlovy Univerzity a je využívána v mnoha zemích.

Metoda byla pro potřeby ČR přeložena a v současnosti je rozšířena i do mnoha škol v ČR.

ICELP (International Center for Enhancement of Learning Potenational, Izrael; www: icelp.info) mi s ohledem na aktivní praxi udělilo celoživotní licenci na využití všech instrumentů FIE a LPAD.

Vzdělání


  • FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK)

  • LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael),

  • DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku),

  • Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK

  • Deficity dílčích funkcí podle Brigitte Sindelar – diagnostika úrovně percepčních a kognitivních funkcí dítěte školního věku, realizace náprav

  • Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP)

  • pravidelná aktivní účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané péči apod.

Kontakt
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google